rawpixel-632449-unsplash

PORADY ONLINE

Uwzględniając potrzeby Klientów – Kancelaria udziela porad prawnych również online. W celu uzyskania porady niezbędne jest wysłanie wiadomości e-mail zawierającej opis problemu, którego dotyczyć ma porada na adres damiankutyba@gmail.com. Po otrzymaniu wiadomości, Kancelaria przystępuje do wyceny usługi, a następnie informuje Klienta o wysokości honorarium i planowanym terminie udzielenia porady.

Po akceptacji terminu udzielenia porady i wysokości honorarium oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, następuje analiza problemu i udzielenie porady prawnej.  Wysokość wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej online uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i koniecznego nakładu pracy do jej udzielenia.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do zadawania dodatkowych pytań dotyczących stanu faktycznego i prawnego sprawy przed udzieleniem ostatecznej porady prawnej, a w przypadku przyjęcia sprawy do dalszego prowadzenia – koszt udzielonej porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Istnieje również możliwość sporządzenia przez Kancelarię projektów pism, na wskazanych zasadach.